เว็บบอร์ดโยธาไทย

ว104 การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 2

ว104 การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 2

ด้วยคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การส่วนจังหวัด (ก.จ.) ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ กันยายน ๒๕๕๗ ได้มีมติเห็นชอบให้เพิ่มเติมคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิประกาศนียบัติรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)หรือ เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทางเศรษฐศาสตร์ เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ๒

Download เอกสาร

พระ-เณร แห่เรียนช่างสิบหมู่ช่วยการบุดุนโลหะเงินสร้างอุโบสถเงินจังหวัดเชียงใหม่

พระ-เณร แห่เรียนช่างสิบหมู่ช่วยการบุดุนโลหะเงินสร้างอุโบสถเงินจังหวัดเชียงใหม่

พระ-เณร แห่เรียนช่างสิบหมู่ช่วยการบุดุนโลหะเงินสร้างอุโบสถเงินจังหวัดเชียงใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เพื่อสืบสานงานศิลป์ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติได้ชมความงามและสืบทอดต่อไปสู่รุ่นหลาน

วันที่ 28 ก.ย.57 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดศรีสุพรรณ ถนนวัวลาย ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีสามเณรจากโรงเรียนปริยัติธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ หมุนเวียงกันมาเข้าเรียน การบุดุนโลหะ เพื่อเป็นการอนุรักษ์งานช่างสิบหมู่ ที่ถือว่าเป็นงานหัตกรรมฝีมือนั้นสืบทอดกันมาอยู่ช้านานในชุมชนแห่งนี้ ประกอบกับทางวัดกับลังก่อสร้างอุโบสถเงินทำด้วยเงินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ของวัดที่ก่อสร้าง เสร็จแล้วประมาณ 85 เปอร์เซ็นต์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ว3486การใช้คำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้ายในหนังสือ และคำที่ใช้ในการจ่าหน้าซองถุงประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ว3486การใช้คำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้ายในหนังสือ และคำที่ใช้ในการจ่าหน้าซองถุงประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากสำนักนายกรัฐมนตรี ว่า เนื่องจากรัฐธรมมมูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัวคราว)  พุทธศักราช ๒๕๕๗  ได้บัญญัติให้มีสภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา และประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งพระมหากษัติทรงแต่งตั้งตามมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีอำนาจหน้าที่สำคัญตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว ดังนั้นตำแหน่งประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติจึงเป็นตำแหน่งระดับสูงที่สำคัญยิ่ง และเพื่อให้การปฏิบัติราชการซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้หนังสือราชการติดต่อระหว่างราชการกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติเกี่ยวกับการใช้คำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้ายในหนังสือราชการ และคำที่ใช้ในการจ่าหน้าซองได้ด้วยความเหมาะสมสำนักนายกรัฐมนตรี จึงเห็นสมควรให้ใช้คำตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ภาคผนวก ๒ ข้อ ๓.๑

Download เอกสาร

ประมูลใหม่ "รังนกอีแอ่น" พัทลุง ขับบริษัทเค.โอ.ซี.ฯออกจากเกาะรังนก

ประมูลใหม่ "รังนกอีแอ่น" พัทลุง ขับบริษัทเค.โอ.ซี.ฯออกจากเกาะรังนก

ศาลปกครองสูงสุดตัดสินประมูลสัมปทาน "รังนกอีแอ่น" พัทลุงไม่ชอบด้วยกฎหมาย คณะกรรมการฯสั่งบริษัท "เค.โอ.ซี.อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต" ออกจากหมู่เกาะสี่-เกาะห้า หลังได้สัมปทานมาแล้ว 5 ปี พร้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่ปิดล้อมกันขโมย ก่อนเปิดประมูลใหม่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีคณะกรรมการจัดเก็บรังนกนางแอ่นจังหวัดพัทลุง ได้จัดให้มีการสัมปทานรังนกอีแอ่น บริเวณเกาะสี่-เกาะห้า อ.ปากพะยูน จ.พัทลุงหลังสิ้นสุดการสัมปทานเมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2551 โดยตั้งราคากลางไว้ที่ 627 ล้านบาท ระยะเวลาสัมปทาน 7 ปี( 4 พ.ค.52-3 พ.ค.59) มีบริษัทเข้าซื้อซองประมูลสัมปทานรังนก 6 บริษัท แต่มีผู้ยื่นซองประมูลเพียง 2 บริษัท เค.โอ.ซี.อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ชนะประมูลในราคา 709 ล้านบาท

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

สถ. เน้นย้ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่าหลงเชื่อการแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเอาผลประโยชน์

สถ. เน้นย้ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่าหลงเชื่อการแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเอาผลประโยชน์

เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 57 นายวัลลภ พริ้งพงษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลแอบอ้างต่อผู้บริหารตลอดจนผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าสามารถติดต่อประสานงานเพื่อให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยขอรับผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ จากการดำเนินโครงการ ซึ่งการกระทำดังกล่าวทำให้เกิดความเสียหายแก่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น บุคคลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายจึงได้เน้นย้ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ความระมัดระวังอย่าได้หลงเชื่อกลุ่มบุคคลที่แอบอ้างว่าติดต่อประสานงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรงบประมาณ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

สตง.เร่งสอบสนามฟุตซอลโคราชให้เสร็จภายในเดือนนี้

สตง.เร่งสอบสนามฟุตซอลโคราชให้เสร็จภายในเดือนนี้

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 เผยผลตรวจสอบทุจริตก่อสร้างสนามฟุตซอลโรงเรียนในอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา จะเร่งให้เสร็จภายในเดือนนี้ ขณะที่ครูทยอยเข้าให้ปากคำ สตง.อย่างต่อเนื่อง

ความคืบหน้าการตรวจสอบโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลของโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้รับงบประมาณในการก่อสร้าง 50 โรงเรียน งบประมาณกว่า 170 ล้านบาท

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ชาวบ้านลานสกา นครศรีฯ ฮือไล่ ปลัด อบต.-นิติกร ท่าดี หลังไม่พอใจทำงานไม่โปร่งใส

ชาวบ้านลานสกา นครศรีฯ ฮือไล่ ปลัด อบต.-นิติกร ท่าดี หลังไม่พอใจทำงานไม่โปร่งใส

ชาวบ้านลานสกา นครศรีฯ ฮือไล่ ปลัด อบต.-นิติกร ท่าดี หลังไม่พอใจทำงานไม่โปร่งใส

วันที่ 20 ต.ค.2557 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวบ้านในตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช หลายร้อยคน ได้มารวมตัวกันบริเวณหน้าที่ทำการ อบต.ท่าดี เพื่อทำการประท้วงปิดล้อมที่ทำการ อบต.ไม่ให้ นายสุรินทร์ เดชรักษา และนายตรีระศักดิ์ โบกขระณีย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี และนิติกรองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี เข้าทำงาน หลังจากถูกกล่าวหาจากฝ่ายบริหาร และชาวบ้านหลายรายถึงความไม่โปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งนำแผ่นป้ายแสดงข้อความขับไล่ และมีการปราศรัยโจมตีบุคคลทั้งสองอย่างเผ็ดร้อน พร้อมกับมีการตั้งโรงครัวหุงหาอาหารเลี้ยงชาวบ้านที่มีร่วมขับไล่อย่างคึกคัก

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บบอร์ดโยธาไทย - ประกาศโอนย้ายงานราชการ

โอนย้าย งานราชการ จาก Facebook

ข่าวสอบงานราชการ

ราคาวัสดุก่อสร้าง

ราคาวัสดุก่อสร้างรายเดือนประกอบการคำนวณราคากลาง

[กรุงเทพ] [กลาง] [อีสาน] [เหนือ] [ใต้]

Yotathai Facebook

ข่าวสารจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ข่าวสารคนท้องถิ่น

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ข่าวสารวงการช่าง

Loading...
Loading...

ข่าวสารที่ได้รับความนิยม

ข่าว - อาร์เอสเอส มติชนออนไลน์