เว็บบอร์ดโยธาไทย

ผู้ว่าฯอุตรดิตถ์สั่งปลด สท.คนดังคุ้งตะเภา มีส่วนได้ส่วนเสียสร้างถนน

ผู้ว่าฯอุตรดิตถ์สั่งปลด สท.คนดังคุ้งตะเภา มีส่วนได้ส่วนเสียสร้างถนน

วันที่ 29 กันยายน นายเอกสิทธิ์ พรหมน้อย นายกเทศมนตรีตำบลคุ้งตะเภา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ กล่าวว่า ทางจังหวัดอุตรดิตถ์ได้มีคำสั่งที่ 1179/2557 เรื่องให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคุ้งตะเภา นายนเรศวร ดำเนินยุทธ หรือสท.เป้ สิ้นสุดสมาชิกสภาพลง ตามคำสั่งของคณะกรรมการสอบสวน กรณีถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาที่เทศบาลตำบลคุ้งตะเภาเป็นคู่สัญญาจ้างงานก่อสร้างถนนคอนกรีตของเทศบาล 2 สาย

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Download : การดูแล บำรุงรักษา และซ่อมบำรุงไฟฟ้าแสงสว่าง โดยสำนักทางหลวงที่ 10 (สุพรรณบุรี)

การดูแล บำรุงรักษา และซ่อมบำรุงไฟฟ้าแสงสว่าง โดยสำนักทางหลวงที่ 10 (สุพรรณบุรี)

เป็นคู่มือที่จัดทำโดยสำนักทางหลวงที่ 10 สุพรรณบุรี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและให้แนวทางในการการดูแล บารุงรักษา และซ่อมบำรุงไฟฟ้าแสงสว่างในเขตทางหลวง

เนื้อหาประกอบด้วย
บทที่ 1 อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างพื้นฐาน
บทที่ 2 ปัญหาสาเหตุวิธีการแก้ไขกรณีที่ไฟฟ้าแสงสว่างดับ ทั้งหมด
บทที่ 3 ปัญหาสาเหตุวิธีการแก้ไขกรณีที่ไฟฟ้าแสงสว่างดับ บางดวง
บทที่ 4 การตรวจซ่อมไฟฟ้าเสาสูง
บทที่ 5 สัญลักษณ์และหน่วยวัดต่างๆ
บทที่ 6 เครื่องมือสาหรับการตรวจสอบและซ่อมบำรุงไฟฟ้าแสงสว่าง
บทที่ 7 ความปลอดภัยในการทางานเกี่ยวกับไฟฟ้า
บทที่ 8 ประเภทและชนิดของสายไฟฟ้า

จำนวนหน้า : 52 หน้า
ขนาดไฟล์ : 3.2 Mb
ชนิดไฟล์ : pdf

ไปหน้า Download

Download คู่มือติดตั้งป้ายจราจร โดยกรมทางหลวงชนบท เมษายน 2556

คู่มือติดตั้งป้ายจราจร โดยกรมทางหลวงชนบท เมษายน 2556

คู่มือแสดงรายละเอียดการติดตั้งป้าย ของกรมทางหลวงชนบท ปรับปรุงแทนฉบับเดิมปี 2547

จัดแบ่งเนื้อหาออกเป็น 10 บท
บทที่ 1 บททั่วไป
บทที่ 2 ประเภทของป้ายจราจรบริเวณทางแยก
บทที่ 3 ป้ายจราจรมาตรฐานสูง
บทที่ 4 การกำหนดชื่อจุดหมายปลายทาง
บทที่ 5 การติดตั้ง ป้ายจราจรบริเวณทางแยก
บทที่ 6 การติดตัง้ ป้ายจราจร VMS- Variable Message Sign
บทที่ 7 ป้ายท่องเที่ยว
บทที่ 8 ป้ายเตือนระหว่างก่อสร้าง
บทที่ 9 ป้ายกิโลเมตร
บทที่ 10 ป้ายทางจักรยาน

จำนวนหน้า : 113 หน้า
ขนาดไฟล์ : 15.3 Mb
ชนิดไฟล์ : pdf

ไปหน้า Download

ว3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 แนวทางการเบิกจ่ายโบนัส อปท.

ว3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 แนวทางการเบิกจ่ายโบนัส อปท.

แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น

ดูรายละเอียด เพิ่มเติม

Download หนังสือ ว 3072

หนังสือ กฎหมาย ระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ เล่ม 3

กฎหมาย ระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ เล่ม 3

กฎหมาย ระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (เล่ม 3) 
ชื่อหนังสือ : กฎหมาย ระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความบผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (เล่ม 3) 
ประเภทหนังสือ : ระเบียบกฏหมาย 
หน่วยงาน : สำนักกฏหมายและระเบียบท้องถิ่น 
จำนวนหน้า : 400 หน้า 
ประเภทไฟล์ : pdf 
ขนาดไฟล์ : 80 Mb 

Download หนังสือกฎหมาย ระเบียบ เกี่ยวกับกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2555-2556

กฎหมาย ระเบียบ เกี่ยวกับกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2555-2556

ชื่อหนังสือ : กฎหมาย ระเบียบ เกี่ยวกับกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2555-2556
หน่วยงาน : สำนักกฏหมายและระเบียบท้องถิ่น
จำนวนหน้า : 400 หน้า
ประเภทไฟล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 80 Mb

ไปที่หน้า Download

ม.สุรนารี รับนักศึกษาระดับ ป.โท บริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค เรียนวันอาทิตย์

ม.สุรนารี รับนักศึกษาระดับ ป.โท บริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค เรียนวันอาทิตย์

มหาวิทยาลัยรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2557 หลักสูตรนอกเวลา (บริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค) สนใจสมัครได้ ทางอินเตอร์เน็ตจนถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2557 นี้

เว็บบอร์ดโยธาไทย - ประกาศโอนย้ายงานราชการ

โอนย้าย งานราชการ จาก Facebook

ข่าวสอบงานราชการ

ราคาวัสดุก่อสร้าง

ราคาวัสดุก่อสร้างรายเดือนประกอบการคำนวณราคากลาง

[กรุงเทพ] [กลาง] [อีสาน] [เหนือ] [ใต้]

Yotathai Facebook

ข่าวสารจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ข่าวสารคนท้องถิ่น

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ข่าวสารวงการช่าง

Loading...
Loading...

ข่าวสารที่ได้รับความนิยม

ข่าว - อาร์เอสเอส มติชนออนไลน์