เว็บบอร์ดโยธาไทย

หนังสือ กฎหมาย ระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ เล่ม 3

กฎหมาย ระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ เล่ม 3

กฎหมาย ระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (เล่ม 3) 
ชื่อหนังสือ : กฎหมาย ระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความบผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (เล่ม 3) 
ประเภทหนังสือ : ระเบียบกฏหมาย 
หน่วยงาน : สำนักกฏหมายและระเบียบท้องถิ่น 
จำนวนหน้า : 400 หน้า 
ประเภทไฟล์ : pdf 
ขนาดไฟล์ : 80 Mb 

Download หนังสือกฎหมาย ระเบียบ เกี่ยวกับกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2555-2556

กฎหมาย ระเบียบ เกี่ยวกับกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2555-2556

ชื่อหนังสือ : กฎหมาย ระเบียบ เกี่ยวกับกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2555-2556
หน่วยงาน : สำนักกฏหมายและระเบียบท้องถิ่น
จำนวนหน้า : 400 หน้า
ประเภทไฟล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 80 Mb

ไปที่หน้า Download

ม.สุรนารี รับนักศึกษาระดับ ป.โท บริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค เรียนวันอาทิตย์

ม.สุรนารี รับนักศึกษาระดับ ป.โท บริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค เรียนวันอาทิตย์

มหาวิทยาลัยรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2557 หลักสูตรนอกเวลา (บริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค) สนใจสมัครได้ ทางอินเตอร์เน็ตจนถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2557 นี้

ขอเชิญสมัครอบรม “การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยโปรแกรม Multiframe 4D” 22-26 กันยายน 2557 (5 วัน) อุบลราชธานี

โครงการอบรม :  การวิเคราะห์โครงสร้างและออกแบบโครงสร้างด้วยโปรแกรม Multiframe 4D
จัดโดย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ร่วมกับสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย

ระหว่างวันที่ : 22-26 กันยายน  2557  (5 วัน)
สถานที่จัดอบรม : โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท จ.อุบลราชธานี

วิทยากร : ผศ.เสริมพันธ์  เอี่ยมจะบก
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

ค่าลงทะเบียน : 5,500 บาท (บุคคลากรภาคราชการเบิกค่าลงทะเบียนได้เต็ม)
ใบเสร็จรับเงิน และประกาศนียบัตร
ออกให้โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่

สมัครโทร : 0813 282 788 (เปิ้ล โยธาไทย)
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.yotathai-training.com/staad-pro

แบบอาคารพาณิชย์ 2 ชั้น ทรงโมเดิร์น โดยช่างอุ้ย ขอนแก่น

แบบอาคารพาณิชย์ 2 ชั้น ทรงโมเดิร์น โดยช่างอุ้ย ขอนแก่น 

แบบก่อสร้างอาคารพาณิชย์  2 ชั้น ทรงโมเดิร์น
ไฟล์ 2D เป็นไฟล์ CAD
ไฟล์ 3D เป็นไฟล์ SketchUp และ ไฟล์ CAD

ช่างอุ้ย ขอนแก่นส่งมาเผยแพร่ให้เพื่อนช่างครับ 
อนุญาตให้เผยแพร่หน้าเว็บโยธาไทยและ สื่อ ของโยธาไทย เท่านั้น
ห้ามนำไปจำหน่ายจ่ายแจกที่อื่น เว็บไซต์อื่น สื่ออื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากช่างอุ้ย ขอนแก่น

ไปที่หน้า Downloadหน่วยงานหักเงินจากผู้รับจ้างที่ไม่จดVat ก่อนทำสัญญา ถูกต้องหรือไม่?

หน่วยงานหักเงินจากผู้รับจ้างที่ไม่จดVat ก่อนทำสัญญา ถูกต้องหรือไม่?

มีเพื่อนช่างส่งมาให้ดูครับ
อบต.แห่งหนึ่ง ทำประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ในประกาศจะหักเงินส่วนที่คิดว่าเป็น vat ออกจาก ราคาที่ผู้รับจ้างเสนอ
กรณีผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดาไม่ได้จด Vat เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องหรือ ไม่ 

ไม่ตั้งกรรมการกำหนดราคากลาง ใครเป็นคนผิด พัสดุหรือช่าง?

ไม่ตั้งกรรมการกำหนดราคากลาง ใครเป็นคนผิด พัสดุหรือช่าง?

เจอคำถามว่า ใครเป็นคนเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ระหว่าง พัสดุกับช่าง

เลยเขียนอธิบายและยกตัวอย่าง สำนวนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง กรมบัญชีกลางมาประกอบ ลองไปอ่านกันดูครับ
ว่าหน้าที่ความรับผิดชอบ การแต่งตั้งกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นหน้าที่ของใคร พัสดุ หรือ ช่าง หรือ ของใคร ไม่ตั้งแล้วใครผิด ผิดอย่างไร เป็นสำนวนที่ผิดตามหลักเกณฑ์ราคากลางเก่า แต่หลักการเหมือนเดิม

เว็บบอร์ดโยธาไทย - ประกาศโอนย้ายงานราชการ

โอนย้าย งานราชการ จาก Facebook

ข่าวสอบงานราชการ

ราคาวัสดุก่อสร้าง

ราคาวัสดุก่อสร้างรายเดือนประกอบการคำนวณราคากลาง

[กรุงเทพ] [กลาง] [อีสาน] [เหนือ] [ใต้]

Yotathai Facebook

ข่าวสารจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ข่าวสารคนท้องถิ่น

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ข่าวสารวงการช่าง

Loading...
Loading...

ข่าวสารที่ได้รับความนิยม

ข่าว - อาร์เอสเอส มติชนออนไลน์