เว็บบอร์ดโยธาไทย

Download : แบบก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เตาเดียว) ไฟล์ CAD จากช่างพิจิตร สุขศรี

แบบก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เตาเดียว) ไฟล์ CAD จากช่างพิจิตร สุขศรี

เป็นแบบก่อสร้าง ไฟล์ CAD สามารถ แก้ไขได้ มีทั้งแบบแปลนและประมาณราคา ช่างพิจิตร สุขศรี (https://www.facebook.com/joy.freelife)

ส่งมาให้โยธาไทย เผยแพร่ เพื่อเป็นประโยชน์กับ เพื่อนช่าง ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

ไฟล์แบบ CAD ขนาด 5.9 mb
ไฟล์ ประมาณราคา ขนาด 48 kb

ไปหน้า Download

วิเคราะห์ข้อหารือกรมอัยการ ค่าก่อสร้างเพิ่มเพราะเหตุสุดวิสัย ใครรับผิด

วิเคราะห์ข้อหารือกรมอัยการ ค่าก่อสร้างเพิ่มเพราะเหตุสุดวิสัย ใครรับผิด


เมื่อสัญญากำหนดให้ผู้รับเหมาเป็นผู้รับการเสี่ยงภัยในความเสียหายที่เกิดขั้นแก่งาน ถึงแม้ความเสียหายจะเกิดขึ้นกับงานที่เสร็จแล้วก็ตามตราบใดที่ยังไม่มีการส่งมอบงานกัน ผู้รับเหมาก็ยังมีหน้าที่ก่อสร้างแก้ไขวามเสียหายและรับผิดชอบในค่าก่อสร้างทีเพิ่มขึ้น

แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ในคดีพิพาทเกี่ยวกับการพัสดุ

แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ในคดีพิพาทเกี่ยวกับการพัสด

สรุปสาระสำคัญของกฎหมายว่าด้วยการพัสดุ พร้อมแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดนับตังแต่ศาลปกครองเปิดทำการ เมื่อ ปี พ.ศ. 2544 เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษานคว้าและนำไปปรับใช้ในการทำงาน

จำนวนหน้า : 475 หน้า
ชนิดไฟล์ : Pdf
ขนาดไฟล์ : 5.8 mb

ผู้ควบคุมงานจ้างใช้ดุลพินิจเปลี่ยนแปลงงานจ้าง "ผู้รับจ้างรับผิดด้วย"

ผู้ควบคุมงานจ้างใช้ดุลพินิจเปลี่ยนแปลงงานจ้าง  "ผู้รับจ้างรับผิดด้วย"

ถึงแม้ระเบียบจะให้อำนาจผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้าง ในการสั่งเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะใช้ดุลพินิจได้ตามอำเภอใจ เพราะการใช้อำนาจดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้รูปแบบและรายละเอียดของสัญญา ผู้รับจ้างถึงแม้จะปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจการจ้าง แต่ก็ต้องเป็นไปตามรูปแบบและรายละเอียดของสัญญาด้วย ดังนั้นผู้ควบคุมงานจ้างใช้ดุลยพินิจเปลี่ยนแปลงงานจ้างไม่เป็นไปตามรูปแบบและรายละเอียดของสัญญา ผู้รับจ้างก็ต้องรับผิดด้วย

โปรแกรมประมาณราคา Overlay ผิวทาง Asphalt Concrete โดยช่างอ่าง

โปรแกรมประมาณราคา Overlay ผิวทาง Asphalt Concrete โดยช่างอ่าง

เป็นโปรแกรมประมาณราคา Overlay ผิวทาง Asphalt Concrete เพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปปรับใช้ในการทำงาน

ชนิดไฟล์ : Excel
ขนาดไฟล์ : 2.4 mb

Download

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

แจกไฟล์ตัวอย่าง "รายงานช่าง " เป็นไฟล์ Excel โดยช่างอ่าง

แจกไฟล์ตัวอย่าง "รายงานช่าง " เป็นไฟล์ Excel โดยช่างอ่าง

เป็นไฟล์เอ็กเซลรายงานช่าง ลอกหัวข้อเนื้อหาตามระเบียบพัสดุและปรับปรุงประยุกต์จากตัวอย่างรายงานของกรมทางหลวงชนบทและกรมโยธาธิการและผังเมืองมา เผื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปปรับใช้ในการทำงาน

จำนวนหน้า : 10 หน้า
ชนิดไฟล์ : Excel
ขนาดไฟล์ : 321.8 kb

Download

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือปฏิบัติวิชาชีพ มาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้างฉบับปี 2554

คู่มือปฏิบัติวิชาชีพ มาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้างฉบับปี 2554

เป็นเอกสารทางวิชาการที่จัดทำขึ้นสำหรับใช้เป็นคู่มือในการเขียนแบบของสำนักงานออกแบบสถาปัตยกรรมในประเทศไทย

เจ้าของ : สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย สถาบันสถาปนิกสยาม
จำนวนหน้า : 270 หน้า
ชนิดไฟล์ : pdf
ขนาดไฟล์ : 5.9 mb

Download

ดูละเอียดเพิ่มเติม

เว็บบอร์ดโยธาไทย - ประกาศโอนย้ายงานราชการ

โอนย้าย งานราชการ จาก Facebook

ข่าวสอบงานราชการ

ราคาวัสดุก่อสร้าง

ราคาวัสดุก่อสร้างรายเดือนประกอบการคำนวณราคากลาง

[กรุงเทพ] [กลาง] [อีสาน] [เหนือ] [ใต้]

Yotathai Facebook

ข่าวสารจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ข่าวสารคนท้องถิ่น

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ข่าวสารวงการช่าง

Loading...
Loading...

ข่าวสารที่ได้รับความนิยม

ข่าว - อาร์เอสเอส มติชนออนไลน์

เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก
ผมตั้งสัตย์ไว้ว่า
ผมเป็นวิศวกรระดับรากหญ้า เป็นข้าของแผ่นดิน
แม้นจะไม่ใช่วิศวกรแถวหน้าของประเทศ
แต่ก็เป็นวิศวกรแนวหน้า
ที่กล้าออกมาพูดเรื่องยากๆ ให้เป็นเรื่องง่าย

ผศ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก วิศวกรระดับรากหญ้า